SẢN PHẨM MỚI

>> Máy lọc nước RO

>> Phụ kiện – Lõi lọc

Phụ kiện- Lõi lọc

Lõi số 8 Vinmaxim

475.000 

Phụ kiện- Lõi lọc

Lõi số 7 Vinmaxim

380.000 

Phụ kiện- Lõi lọc

Lõi số 6 Vinmaxim

300.000 

Phụ kiện- Lõi lọc

Lõi số 5 Vinmaxim

250.000